1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12

 

Serdecznie dzi?kujemy wszystkim ??yczliwym Firmom, Instytucjom i innym Ofiarodawcom, którzy wspieraj? nasze dzia??ania.

S? w??ród nich:


Urz?d Gminy Andrespol

 
   Stowarzyszenie S??u??enia Pomoc? Rodzinie, Uzale??nionym i Bezrobotnym "Dobra Nowina"

Projekt i wykonanie GekoNET